Wpisując w poniższe pole numer seryjny produktu Therapy Air® można uzyskać informację, czy nie pochodzi on z kradzieży:

Nr seryjny urządzenia:

Data produkcji urządzenia (dd-mm-rrrr):

Przeczytaj więcej o Therapy Air® na:
www.zepter-medical.com/pl